Avondliedje

G.W. Lovendaal

Het avond stil en zoetjesaan,
is ook de zon aan 't ondergaan.
Ze kleurt de blauwe hemel rood
en violet de blanke sloot,
de peppels langs het weidepad
verroeren niet een enkel blad
Ze kijken naar de zon die wijkt
en zachtjes laag en lager strijkt

De molen op de hoge dam
Gaat zwaar, hij strekt de roeden stram
En lomer, lomer, lomer gaan
De wieken tot ze stille staan.
Zo roerloos staan ze aan het wiel
Alsof de slaap hen overviel
Wat avondrood gloeit nog omhoog
In 't donker van zijn vensteroog.

Nu is het alles wijd en zijd
Verwaasd in vale donkerheid
en alles is zo vaag zo ver
Maaar klaarder tinkelt ster na ster
De hemel spant zijn starrekleed
Weer over 's werelds last en leed
En schenkt wat alles zorgt en strijdt
de weldaad der vergetelheid

muziek: Anton Greefkes


Luister hier