Frans Bastiaanse

14 mei 1868 - 12 juni 1947

Wilhelm Ange François Bastiaanse was een Nederlands dichter die op 14 mei 1868 in Utrecht is geboren.
Bastiaanse studeerde in Utrecht en was daarna vele jaren lerrar Nederlands in Hilversum.
Hij kreeg naam als dichter van afgewogen lyriek die natuur en de liefde als onderwerp hadden, dat in de trant van het impressionisme zoals bekend was van de vroege tachtigers.
Bundels van hem verschenen zijn: Natuur en leven (1900), Gedichten (1909), Een zomerdroom (1919).
Vooral Lodewijk van Deyssel was erg met zijn werk ingenomen. Geïnspireerd door een late liefde toont zijn talent in verspreid later werk een opmerkelijke verdieping: Ultima thule (aflevering Helikon, 1938). Van zijn Verzamelde gedichten (1946) is slechts één deel verschenen. Van zijn hand zijn voorts: De techniek der poëzie (1918) en Overzicht van de ontwikkeling der Nederlandsche letterkunde (4 dln., 1914-1927)>