Ida G.M. Gerhardt

11 mei 1905 – 5 augustus 1997

Ida Gerhardt, leven en werk in vogelvlucht

1905-1917
Ida Gardina Margaretha Gerhardt wordt geboren op 11 mei 1905 in Gorkum. Zij is de tweede dochter van Ida Gerhardt-Blankenvoort (1873) en Dirk Reinier Gerhardt (1871). De oudste dochter, Truus, werd geboren in 1899. De enige zoon Everardus heeft maar een dag geleefd (17-18 januari 1901). De vader was zijn loopbaan begonnen als timmerman en leraar bouwkunde, maar is in 1905 werkzaam als directeur van de Gorkumse Ambachtsschool. In 1908 verhuist het gezin Gerhardt naar Schiedam, waar de vader directeur wordt van de eerste Schiedamse Ambachtsschool. Zes jaar later volgt zijn benoeming tot directeur van de Rotterdamse Ambachtsschool. Het gezin gaat wonen in de ambtswoning, Katshoek 7, in de binnenstad van Rotterdam.

1917-1924
Ida Gerhardt doorloopt het Gymnasium Erasmianum te Rotterdam. Zij blijft zitten in de eerste klas. Een van haar nieuwe klasgenoten is haar latere vriendin en levenspartner, Marie van der Zeyde. In 1918 wordt haar jongste zuster geboren: Mia Irene. In het derde, vierde en vijfde leerjaar (zomer 1920 - zomer van 1923) heeft zij de dichter J.H. Leopold (1865-1925) als leraar Grieks. Iets langer dan een jaar (1922-1923) heeft zij ook buiten schooltijd contact met hem. Een andere inspirerende leraar is R. Jacobsen, docent geschiedenis en litterator. In 1923 verhuist het gezin Gerhardt naar Wassenaar, in 1924 doet Ida eindexamen. Haar beste resultaten behaalde zij in de vakken Grieks en Latijn.

1924-1933
In 1924 begint Ida Gerhardt aan haar universitaire studie klassieke talen. Het eerste jaar studeert zij met veel animo in Leiden, maar daarna wordt zij door problemen met haar familie gedwongen haar studie in Utrecht voort te zetten. Dit betekent voor haar een grote achteruitgang: zij vindt de studie te zeer historisch gericht en te weinig literair van opzet. Terwijl zij in Leiden lid was van de Vereniging voor Vrouwelijke Studenten (vvsl) en van het klassiek dispuutgezelschap m.f., blijft zij in Utrecht buiten het verenigingsleven. Met Marie van der Zeyde, die in Utrecht Nederlands studeert, raakt zij bevriend. Gerhardts studie verloopt moeizaam door de druk van grote hoeveelheden tentamenstof, geldgebrek en ziekte. Op 6 juli 1933 studeert zij af met Latijn als hoofdvak en Grieks en Oude Geschiedenis als bijvakken.


1933-1939
In de tijd van wereldwijde economische crisis voorafgaand aan de tweede wereldoorlog kan Gerhardt lange tijd geen baan vinden. Zij accepteert wisselende vervangingsbaantjes en ongesalarieerde betrekkingen, o.a. in Leiden, Delft en Rotterdam. Ook kampt zij met een ernstige longaandoening. In 1937 gaat zij tijdelijk aan het werk als vervangend docent aan het Stedelijk Gymnasium te Groningen. In 1934 overlijdt haar moeder.

1939-1951
Met ingang van het cursusjaar 1939-1940 begint Gerhardt haar betrekking als lerares in de klassieke talen aan het Gemeentelijk Lyceum te Kampen. Zij woont op kamers op verschillende adressen in deze IJsselstad: Graafschap, Koornmarktspoort en IJsselkade. Voor het behoud van een bedreigd stuk natuur in de IJsseldelta heeft zij zich eind jaren veertig actief ingezet.

bron en lees hier meer: Ida Gerardt.nl