Jan Greshoff

1888 - 1971

Greshoff, Jan, letterkundige en journalist (Nieuw-Helvoet 15-12-1888 - Kaapstad 19-3-1971).
Zoon van Jan Hendrik Greshoff, machinist van de Koninklijke Marine en leraar stoomwerktuigkunde aan de Machinistenschool te Hellevoetsluis, later oprichter van de Monoline Company, en Petronella Jacoba Maria Buys. Gehuwd op 14-2-1917 met Agatha Christina Brunt. Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren.

De schoolopleiding van Greshoff was weinig succesvol: hij bezocht verscheidene lagere scholen, internaten en HBS'en, maar revancheerde zich door een uitgebreide lectuur die hem op eigen gezag zou vormen.
Een bestaan vond hij in de journalistiek, voornamelijk op het gebied waartoe hij zich het meest voelde aangetrokken, dat der kunsten.
Van 1908 tot 1914 werkte hij bij verschillende Haagse bladen, het Dagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage, het weekblad De Hofstad, de Haagsche Courant, De Nieuwe Courant en De Avondpost.
Daartussendoor maakte hij buitenlandse reizen, ten dele ongetwijfeld verband houdend met een familietrek, want diverse leden daarvan, zowel van vaders- als moederskant, maakten carrière in andere delen van de wereld, met name in Afrika.
Op deze reizen, toen vooral in Europa en Noord-Afrika, legde hij contacten met kunstenaars, schrijvers en uitgevers die zijn artistieke ontwikkeling zouden beïnvloeden.
Tot hen behoorden Emile Verhaeren, Jacques Rivière, secretaris van de jonge Nouvelle Revue Française, de uitgevers Gaston Gallimard en dr. Anton Kippenberg, Franz Werfel e.a.

Lees op deze website meer over Jan Greshoff