W. Hessels

1906 - 1949


Wie weet wie Willem Hessels is? Als je de stem des volks moet geloven, vallen dichters altijd al tussen wal en schip, maar sommige dichters vallen wel erg tussen wal en schip. Wie weet waar Willem Hessels woont?
Toch was hij een dichter.

Ik citeer uit de Encyclopedie van de wereldliteratuur van C. Buddingh': ,,Hessels, Willem (pseud. van Hendrik Adriaan Mulder, Zaamslag 1906 Grahamstad 3-5-1949), Ned. dichter, studeerde letteren aan de Vrije Universiteit te A'dam en vertrok in 1934 om gezondheidsredenen naar Z. Afrika, waar hij in 1946 senior lector Nederlands aan het Rhodes-college te Grahamstad werd. Hij behoorde een tijdlang tot de kring der Jong Protestanten en stichtte in 1946 met J. Greshoff, N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw het tijdschrift Standpunte. Door zijn lange verblijf buiten ons land verwierf zijn zuivere, melancholieke poëzie niet de waardering waar zij recht op had.''
Dat was 1954.

Afrikaans landschap

De rechtvaardigheid heeft W. Hessels nooit bereikt. Namen van dichters als J.W.F. Werumeus Buning en H.W.J.M. Keuls, hoe voor eeuwig ongelezen ook, klinken de gemiddelde poëzieliefhebber bekender in de oren.
Het zal door de oorlog komen. Door de poëtische vernieuwingen. Door het afschaffen, wegens overtolligheid, van een eigen protestantse poëzie. Door het plaatsen, later, van een ijzeren gordijn om alles wat er zelfs maar van werd verdacht naast iets Zuid-Afrikaans te hebben gelegen. Maar volgens C. Buddingh' toch vooral ,,door zijn lange verblijf buiten ons land''.

Nu is vijftien jaar - van 1934 tot 1949 - welbeschouwd niet zó lang, helemaal niet als je bedenkt dat de Nederlanders vijf jaren van die periode met verduisterde ramen doorbrachten en nog eens tien met verduisterde hersens, wat nauwelijks bevorderlijk mag heten voor het waarnemen, laat staan erkennen, van welke poëzie ook.