H.W.J.M Keuls

op 19 mei 1883 Overleden: op 28 oktober 1968

Keuls debuteerde in 1910; sinds 1920 veschenen zijn bundels verenigd in 4 delen "Verzamelde gedichten" (1947-1949), later nog "Regionen" (1953) en "Valscherm" (1958).
Hij is de dichter van de weemoed en de hoop, wiens sonnetten en, rondelen en kwatrijnen uitmunten door een volmaakt beheerste techniek.