Poëtisch Liedgenootschap
"Tot Innerlijk Bloei"

Poëzie en volksrijmen getoonzet en gezongen door Anton Greefkes

DE KOORTSDROOM

Een gedroomde dood

F. Greefkes

 

In afwachting van de morgen, overdacht ik hoe het zou zijn in de mensen maatschappij. Inallerlei gedaanten zag ik mijzelf terugkeren. Steeds was daar weer de stem van de Geest, die mij op de dwaasheid van mijn pogingen wees. Niet als schrijver noch als spreker, bestuurder of beheerder zou ik terugkeren. Zelfs niet als vader van mijn kinderen of leider bij een spel. Geen enkele functie die aanzien heeft in deze wereld kon genade vinden in de ogen van mijn Leermeester.

Uiteindelijk stond ik op mijn grafsteen:

Als bedelaar, schuldenaar en boeteling.

Schepper, Heer en Schuldenaar
Strekt nu Zijne Hand
Ach kon ik nog beteren maar
Heel de wereld brand
Mijner schuld en ijdelheid
mijner mens begeren
Oh, kon ik het bet'ren maar
Kon ik mij bekeren
...................
...................
ik, Het Beeld uws maaksel
Heer, ik ben een braaksel
Hierop antwoordde de Geest met
Halleluja lof gezongen
Hoogste prijs en roem en eer
mijner Dienstknecht, Kind en Jongen
Is nu eindelijk een Heer