J.H. Leopold

Geboren te 's-Hertogenbosch op 11 mei 1865
Overleden te Rotterdam op 21 juni 1925

J. H. LeopoldJ.H. Leopold was behalve symbolistisch dichter een legende. Zo schreef collega Nijhoff over Leopold 'dat hij zich geheel teruggetrokken heeft uit het verkeer met mensen; dat hij op de Coolsingel, om niet herkend te worden, staan blijft en een krant voor zich openvouwt wanneer een kennis nadert; dat hij mensen niet ziet en niet groet en ieders nabijheid vermijdt' (Nijhoff, 1982, p. 310). Deze mythe paste wel bij zijn gedichten. Enerzijds was er het verlangen naar een metafysische eenwording met de omringende wereld, anderzijds was er de angst om buiten zichzelf te treden. Maar daarnaast was Leopold in de eerste plaats een dichter van liedjes en soepele en gul stromende regels, van welluidendheid en intimiteit.

Vanaf zijn tijdschriftdebuut in juni-juli 1893 ('Zes Christus-verzen') publiceerde hij regelmatig in hetzelfde tijdschrift De nieuwe gids, maar hij bundelde ze pas nadat een lees verder op de site van de Koninklijke Bibliotheek