Dansen is een mens zijn lust en zijn leven en dat gold zeker voor hen die zeker wisten dat de koude winter nu definitief voorbij was.
De lente werd gevierd en er werd gedanst rond de meiboom, ook door Catrijntje die duidelijk het voorjaar in het hoofd had en wist dat er eerst gezaaid moest worden voordat er geoogst kon worden.

Een ieder die was zeer verblijd
Om dat aardig dansen;
Cathrintje is een frisse meid.
Adriaan wil herkansen.
Hij zei: Cathrintje snel,
Gij danst zo wonderwel:
refrein:

En als het dansen is gedaan
Dan aan het caresseren
Tot dat bijna de dag komt aan,
Catharien zal niets mankeren,
Dan gaat zij naar de stal
En zingt met blij geschal.

Oorlof dan meiskens, wie gij zijt,
En wilt geen dansen sparen,
De aangename zomertijd
Die komt maar alle jaren
Als het weer van kermis is
Dan speelt de speelman fris

refrein: Lach op, mijn lieve Catharien,
Schep goede moed en wees verblijd,
Gij zijt een lieve engelien,
Gij zult worden gevrijd


Achttiende eeuw

Muziek: Anton Greefkes


Luister hier