Joannes Reddingius

19 juni 1873 - 14 oktober 1944

 Joannes ReddingiusReddingius was een telg uit de familie Reddingius die werd opgenomen in het Nederland's Patriciaat. Hij werd in 1873 te Deurne geboren in het landhuis Landzicht aan de Stationsstraat als zoon van de hervormde predikant Wibrandus Gerardus Reddingius en Louisa Justina Margaretha Sibinga.

Reddingius was tweemaal gehuwd. Uit zijn eerste huwelijk met Sophia G. van Harlingen, dat van 1898 tot 1913 duurde, had Reddingius twee zonen en een dochter. Zijn oudste zoon Wibrandus G., genoemd naar zijn grootvader, was predikant te Vlieland's-GravenhageDokkumSemarang en Jogjakarta. Joannes Reddingius hertrouwde in 1923 met Fanny E.R.C. Salomonson. Zijn beide echtgenotes overleefden hem. Reddingius stierf in Bennekom en werd daar op zijn sterfdag begraven. Zijn vrienden vernamen pas na de bevrijding van zijn overlijden, omdat Reddingius tijdens zijn leven bepaald had dat tijdens de bezetting zijn naam niet in een krant mocht verschijnen. Zijn graf was in 2004 nog altijd te vinden op de begraafplaats achter de kerk van Bennekom. Dit graf is in oktober 2008 door de gemeente Ede in onderhoud genomen zodat het niet verdwijnt.

Reddingius schreef o.a. in De Nieuwe Gids, maar toen na het overlijden van Willem Kloos De Nieuwe Gids werd gekocht door het Coöperatief Uitgeversbedrijf U. A. te Den Haag en tot de redactie toetrad dr. A. A. Haighton, verklaarden 28 letterkundigen naar aanleiding daarvan, dat zij niet langer aan het blad wilden meerwerken, “daar zij van deze wijzigingen, een belangrijken fascistischen invloed in de leiding van „De Nieuwe Gids" verwachten.” Tot de ondertekenaars behoorden naast Reddingius o.a.: Augusta Peaux, dr. P. H. Ritter Jr., mr. dr. Benno Stokvis, jhr. dr. Nico van Suchtelen, dr. J. D. Bierens de Haan, Maurits Dekker, Sam Goudsmit, en Willem de Mérode. Genoemde A.A. Haighton was zeer vermogend en heeft onafgebroken geprobeerd met zijn geld invloed uit te oefenen in vele fascistische ondernemingen uit die periode. (Bron: De Sumatra Post, 12-8-1938).