Arnold Sauwen

22-03-1857 - 11-05-1938

Voor zijn impressionistische gedichten vond de Belgisch-Limburgse dichter Arnold Sauwen veel inspiratie in de natuur van zijn geboortestreek: het  Maasland. Wegens zijn beschouwende, gevoelsmatige poëzie wordt hij soms tot de Tachtigers gerekend.

In zijn geboorteplaats  Stokkem  wordt de herinnering aan deze Maaslandse dichter levendig gehouden door de Kunstkring Arnold Sauwen.