Poëtisch Liedgenootschap
"Tot Innerlijk Bloei"

Poëzie en volksrijmen getoonzet en gezongen door Anton Greefkes

Speelmansdeuntje

E. J. Potgieter

Het mildste zonneschijntje
Verleent het landschap kleur
Noch geur,
Als 't gulden Rijnsche wijntje,
Den roemer , dien ik beur;-
Wie zou druilen,
Wie zou pruilen,
Die 't zag blaken,
En mogt smaken?
'k Roep tot morgen
Vaarwel aan mijn zorgen,
Als ik druiven-zonlicht speur!

Hoe lokt het uit mijn vedel,-
Veel bloempjes draagt in Mei
De wei,-
Die liedenkens zoo edel,
Dat allerzoetst gevlei:-
"Vlugge lansje"
"Kom een dansje!"
"Aardig zusje!
"Geef mij een kusje!-
En de voetjes
Zij tripp'len al zoetjes,
IJlings zwiert een bonte rei!

Al menig scheepjes-helling
En zoo 't pietje doet,
Ook goed!
Glijdt langs de gladde helling
Van mijn' versleten hoed:-
Oude manneke,-
Nog een kanneke,-
En, mooi-Klaertje!
Nu je vaertje
Niet zal kijven,
Och! laat me bedrijven,
Speelmans knepen zijn ook zoet!


Muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar "Speelmansdeuntje"