Het uitgebleekt geraamte

Tekst en muziek: Anton Greefkes

Het verhaal doet de ronde dat Wim van Dolder meende de stier in prestatie te kunnen verbeteren, en daarbij de daad bij het woord voegde.
Een daad die hem duur kwam te staan, mede omdat Aartje de meid daar getuige van was en niet kon nalaten daar elders verslag van te doen en zoals dat gaat doet zo een verhaal snel de ronde!

Want Aartje praatte in de buurt
Toen heeft het niet lang geduurd
Van ki, van ka, van koekepan
Of ieder wist ervan
refrein:
O, Wim van Dolder
van ki, van ka, van koekepan
of ieder wist ervan

Ook broeder Jacob, vol fatsoen
most nog een duit in 't zakje doen
En toen van ti, van ta, tippetap
Begon de achterklap
refrein:
O, Wim van Dolder
En toen van ti, van ta, tippetap
Begon de achterklap

De rechters in 't stadhuis tesaam
Die hoorden weldra Willems naam
Van gik, van gak, o gruttogod
Wim moest toen in 't cachot
refrein:
O, Wim van Dolder
van gik, van gak, o gut o god
Wim moest toen in 't cachot

En bleef van toen af jaren steeds
Twee honderd vijftig jarten reeds
van vla, van vlo, van flierefluit
Hij kwam er nooit meer uit
refrein:
O, Wim van Dolder
van vla, van vlo, van flierefluit
Hij kwam er nooit meer uit

Want waarlijk van die jaren her
ligt nu nog in de raadskelder
vol schi, vol scha, vol schaamte
Zijn uitgebleekt geraamte!
refrein:
O, Wim van Dolder
vol schi, vol scha, vol schaamte
Zijn uitgebleekt geraamte!


Luister hier