De Vliegende Hollander

Jacob van Lennep

De Vliegende Hollander, die tot schipbreuk leidt, wordt beschreven. Ook aldaar het gedicht De Vliegende Hollander van J. J. Gouverneur, die als eerste bij ons het thema behandelde.
Het hoorde aanvankelijk in Schotland-Engeland thuis, waar men jaloers was op de Hollandse zeevaart.
Door de romantiek in dit mondelinge vissersverhaal liefdevol vastgelegd en uitgangspunt geworden van individuele scheppingen als Der Fliegende Holländer, de opera van Richard Wagner.
Nu ook pronkt de KLM met de 'Flying Dutchman' en vanaf de jaren dertig maakten kinderen onze trottoirs onveilig met deze met handkracht aangedreven vierwielers.

Zie ook voor Terneuzen het deel Zeelander de Zuidhollandse eilanden in de reeks
'Onze volksverhalen van het Spectrum

bron:
Balladen. Prisma Reeks van Tjaard W.R. de Haan

De manschap!.. Niet één die als zeelieden past
Zijn plichten volbrengt aan tuigaasj' of aan mast.
hoe vreemd het moog schijnen
Zij liggen als zwijnen
Op 't dek bij de kroes
zij spreken geen woord
en zij drinken maar voort
Maar wat- weet de droes
De schipper alleen waar ik niet van begrijp
Staat zwijgend bij 't roer met een brandende pijp
Bewaar ons de Heer dat wij ooit goede liên
Den Vliegenden Hollander zien.

Geen mens gaf mij immer een zeker bericht,
Waarom toch die vloek op het toverschip ligt.
En hoe men 't verklare
niet één weet het ware:
't Is praat in de wind.
Ik zwijg er dus van;
Want je weet 'k ben geen man
die sprookjes bemint.
dit enkel dit weet en elk is bekend
Wie 't vloekschip ontmoet die is na aan zijn end
Bewaar ons de Heer dat wij ooit goede
Den Vliegenden Hollander zien.

/>


Luister hier naar "De Vliegende Hollander"