Het vrouwenzand

P.J. Koets

1753-1817

Peter John Koets, geboren in Macon (Georgia, VS) 3 november 1901 en gestorven op 12 mei 1995 in Oegstgeest, schreef de ballade "Het Vrouwenzand" gebaseerd op de legende;" het Vrouwtje van Stavoren".
Ik kwam deze versie van de legende van het Vrouwtje van Stavoren tegen in één van die Prisma bundeltjes samengesteld door Tjaard W.R. de Haan Het zal 1995 geweest zijn en omdat ik toentertijd sterk de aandrang voelde om deze zingbaar te maken heb ik er maar een melodie bij verzonnen.
Nu, deze valt hier te beluisteren.

Uit deze ballade valt in ieder geval de les te leren dat hoogmoed ten val komt en dat je bovendien wel eens de ondergang van een heel stadje op je geweten kan hebben.
U bent gewaarschuwd!

5.
“Ach vrouwe! Een deel aan ons een deel”
Krijt's armen luiden toon
“Wie armoe bijstaat in haar nood
Wint zich voor geschonken brood,
Des Heeren gunst tot loon!”

“Des Heeren gunst.. 'k Behoef ze niet
'Ben met mijn' tevree-
En 'k deel wie mij een aalmoes vraagt
Wanneer en zo het mij behaagt
Maar nooit om gunsten meel”

6.
” Boet vrouwe!” klinkt een achtbre stem-
“Boet af die schrik-bre schuld!
Uw trotsheid raakt ten wisse val...
Weet dat de dag eens komen zal
Wanneer gij beedlen zult!”

“Ik beedlen! ....Priester als deez' ring
Die aan mijn vinger blinkt,
Weer uit de golven opgedoemd
Uw leugentaal mij waarheid roemt..
Niet eer....” 't Juweel verzinkt!

7.
En nauw verving ten tweede maal
Weer 't licht der duisternis
Daar toont bestorven als de dood
De kok haar 't fonkelend kleinood
Gevonden in een vis.

De roede trof – en zee en vuur
en rampen zonder tal
Bewezen aan de snode vrouw
Die ' Heren gunsten derven wou
Hoe hoogmoed komt ten val!

8.
Nu was in schatrijk Stavoren
Niet één zo arm als zij:
Nu smeekte zij in bittre nood
In 't snakken naar een stuksken brood
“Erbarm u over mij!

9.
Was of de vloek haars overmoed
Zich stortte op heel de stad:
Het blinkend mooie Stavoren verviel
Het wrekend zand weerde elke kiel
Die eens haar waat'ren mat.

Nog ziet men daar tot op deze dag
aan woest en eenzaam strand
Een veld van loze halmen staan-
Zij spreken vanvan 't verworpen graan
De vloek van 't “Vrouwenstrand”


Luister hier