Jacqueline van der Waals

26 juni 1868 29 april 1922

Jaqueline van der Waals werd 26 juni 1868 in Den Haag geboren, waar zij haar jeugd doorbracht.
In 1877 verhuisde haar familie naar Amsterdam, waar haar vader benoemd was als hoogleraar in de natuurkunde. Zij bezocht de openbare lagere school, daarna de H. B. S. voor meisjes, waarna zij haar hulpacte voor onderwijzeres behaalde. Hierna deed zij Middelbaar-geschiedenis.
Zij gaf les op de meisjeskostschool Middenbosch te Baarn en later op 't Kopje te Bloemendaal. Zij overleed 29 april 1922.
Veel van haar verzen verschenen eerst in het tijdschrift Onze Eeuw', dank zij de bemiddeling van de theoloog Prof. Dr. P D Chantepie de la Saussaye jr., aan wie zij veel te danken heeft gehad.

Haar eerste bundeltje 'Verzen' zag in 1900 het licht onder het pseudoniem U. E. V. (Una ex voci bus, di. één van de stemmen) bij de Erven F. Bohn tg Haarlem. Daarna verschenen - onder eigen naam, op aandringen van Ds. G. F. Haspels - 'Nieuwe Verzen' in 1909 en 'Iris' in 1918, beide bundels bij Callenbach. Tenslotte in 1922 'Laatste Verzen' bij Uitgeverij De Waelburgh te Blaricum.
Behalve deze dichtbundels verscheen in 1907 van haar hand een roman 'Noortje Velt' en verder verschillende korte proza-,
stukken in 'Onze Eeuw', onder andere Repelsteeltje en Het Klayertje van vier.
Zij schreef over Göste Berling, over Ibsens Brand en Peer. Gynt en over Sören Kierkegaard. Ook vertaalde zij veel uit het Noors, Deens en Duits. .
Uit het feit dat haar werk nog steeds grote belangstelling ondervindt en met liefde wordt gelezen en herlezen mag worden afgeleid dat haar verzen ook nu nog de zeggingskracht hebben die zij met haar fijnbesnaarde gevoel erin heeft trachten te leggen.