Kleine Ballade van de Zuiderzeevissers

Ab Visser

Nog varen botters daaglijks uit,
maar vroeger keren zij weerom.
Geen jongmaat die meer zingt of fluit,
hij kent zijn leed, maar draagt het stom.
refrein:
De zee wordt....


Hoe menig visser bleef voorheen
op zee en in de groene schoot.
Wreder dan schipbreuk in ‘t verleên
is nu zijn dagelijkse dood.
refrein:
De zee wordt....

Hoe menig botter brak in twee
door slag- en stortzee overspoeld.
nu ligt er menig op de ree
verrot en losgewoeld.
refrein:
De zee wordt.....

Hoe menig visserman verbijt
zijn wrok en smart, wanneer de krant
spreekt van veroverd na veel strijd
op ‘t water weer een nieuw stuk land
.
De zee wordt tot een doodstil meer,
als ‘t hart van menig visserman,
omklemd als van een stalen veer.
geen landrot weet daarvan

melodie en muziek: Anton Greefkes


Luister hier naar "De kleine ballade van de Zuiderzeevissers"